Go to Top

Danışmanlıklar

  • Danışmanlık Hizmetleri

  • Temizlik ve Hijyen Danışmanlığı

  • Eğitim Danışmanlığı

  • Ölçülebilir Hijyen Danışmanlığı

  • Öğrenen Kurum Danışmanlığı

  • Kurumsal Checkup

management-consultingBir kurumun, kaliteli, verimli ve süratli üretim yapabilme kabiliyetini geliştirebilmesi ana iştigal konusuna harcadığı beyin enerjisinin yoğunluğu ve bu gelişim için gerekli olan bütçeyi sağlaması ile doğru orantılıdır. Bazen enerji de, bütçe de harcanır, ancak sonuç başarılı olamaz.    

Kurum içerisinde iş körlüğü oluşabilir. Farklı bir göz, farklı bir yaklaşım veya farklı bir beyin tıkanan yolu görebilir ve açılması için gerekli kriterleri önerebilir. Eldeki, kaliteli insan gücünün enerjisi, amaca uygun olarak yönlendirilebilir.

 

– Mesleki Danışmanlık
– Eğitim Danışmanlığı
– Ölçülebilir Hijyen Danışmanlığı
– Öğrenen Kurum Danışmanlığı

Belki Kral Çıplak

Aslına bakarsanız, danışmanlık hizmetleri pek çok bakımdan sevimli değildir. İlk tespitlerde çoğu zaman iç karartıcı ve motivasyonu olumsuz etkileyen bir resim ortaya çıkabilir. Ancak, pembe tablolar çizmek için bütçe ve zaman ayrılmaz.

Çoğu zaman işletmelerde süreçlerin kavranması ve farklı bir bakışın yakalanması amacıyla, bölümler arasında personel takası yaşanır. Göreceli olarak doğru bir yaklaşımdır. Ancak, yönetim kadrolarındaki tepkisel kaygılar sebebiyle istenen sonuçların elde edilmesi nadirdir.

Bu noktada işin sırrı büyük oranda tahammül ve gerçekleri kabullenme becerisinde yatmaktadır.

Değişmeyen Tek Şey Değişim

Kabul etmeliyiz ki, “Değişmeyen Tek Şey Değişim” söylemidir ve anonimdir. Değişim, gerçek anlamda sebep ve sonuç ilişkileri tartışıldığı oranda yarar sağlar. Hiç bir danışman, işletmenin gerçek anlamdaki hedefleri ve ihtiyaçlarını o işletmenin “stratejik” yönetimindeki yöneticilerinden daha iyi bilemez. Ancak, danışmanlık hizmeti olmasaydı, stratejik sektörlerin başında gelen otomotiv endüstrisinde, hala Henry Ford’un, zamanında devrim kabul edilen “üretim bandı” sisteminden çıkan araçlarını kullanıyor olurduk; daha pahalı ve daha kalitesiz.

Danışmanlar, Kanban, Kümülatif Üretim, Kısıtlı Kapasite Planlaması, Supply Chain Management (SCM, Tedarik Zinciri Yönetimi), Co-Design (Yardımcı Tasarım) gibi yeni iş modellerini oyunculara önermiş, gecikenler pazarda yok olma derecesinde küçülmüşlerdir.

Karaşehirli Hijyen Enstitüsü, farkına varmanızı sağlayacak farkları ortaya koyar, verimliliği ve karlılığı gösterir, oraya ulaşmak tamamen sizin elinizdedir, bunun ötesindeki söylemler bize ait değildir…

 

Mesleki DanismanlikMesleki Danışmanlık

Temizlik ve Hijyen konularında “Yenilikçi” ve “Farklı” bir kurum olmak için, Usta ve Yetkin bir ekibe sahip olmak kaçınılmaz bir gerçektir.

Ekibinizdeki her bir birey hem teknik, hem de davranış biçimleri konusunda yeterli olabilir, ancak ekip çalışması, hedefler ve öncelikler konusunda uyumsuzluk yaşayabilir.

Kurumlar, yaşayan organizmalardır ve dinamikleri değişkendir, dönemsel check up ile sağlıklı hale getirilebilinir.

– Vizyonunuz tam olarak ulaşmak istediğiniz yeri ifade ediyor mu?

– Ekibinizin verimli bir takıma dönüşmesini mi hedefliyorsunuz?

– Sahip olduğunuz içsel kaynakları verimli mi kullanmak istiyorsunuz?

– Farklı fikirlere ve yenilikçi düşüncelere mi ihtiyacınız var?

ve daha onlarca soru içerisinde, ekibiniz nasıl, ne zaman, nereden başlanılması konusunda kararsız ise bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız…

Güvenilir ve sonuç odaklı bir yolculuk için hazır mısınız? Lütfen arayın

egitim

– Temizlik ve Hijyen konularında hizmet üreten kurum ve kuruluşların  nitelikli insan planlamasına dayalı eğitim politikasını belirlemek

– Eğitim plan, program ve raporlarını incelemek

– Eğitim faaliyetlerinde karşılaşılan sorunların giderilmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek

– Eğitime ilişkin tesis, donanım, metot, öğretim elemanı gibi temel ihtiyaçların geliştirilmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek

Lbaratuvar1İçme, Kullanma ve Havuz Suyu Analizleri

Numune Alma, Analiz, Danışmanlık ve Bilirkişi Raporu Hizmetlerimiz, tamamen eğitimli ekip tarafından yürütülür. 

Kalifikasyon; DIN EN ISO/IEC 17025:2005’e göre akreditasyon. İçme ve proses suyunda kimyasal analizler için resmi atanmış ve yeminli uzmanlar. Yeraltı suyu ve atıksu analizlerinde AQS Laboratuvarı (analitik kalite güvence) sertifikasyonu.

Hizmetlerimiz:
•    Ham/işlenmemis su (iç kalite kontrol)
•    Saf su analizleri (içme suyu mevzuatınca)
•    İşleme tesisleri (saf ve ham su)
•    Proses suyu (soğutma suyu, ısıtma suyu, ısıtma pompası suyu veya özel endüstriyel amaçlı su)
•    Su mevzuatlarına ilişkin kati, difüzyon ve sedimentler
•    Çözünmemiş gazlar
•    Havuz ve banyo suyu
•    Termal sularında numune alma ve analizi
Karışım suyu analizi 
Korozif özellikler
Tank suyu kimyası uzmanlıkları

Gıda Analizleri

Özellikle mikrobiyoloji konusunda çok geniş analiz kapasitesine sahiptir. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri diğer gıda ürünlerinde her türlü bakteri, patojen tanımlaması yapılabilmektedir. Bunun dışında gıdalarda  boya aranması, kül, nem tayinleri, protein, yağ tayinleri, alkollü ürünlerde gerekli analizler yapılabilmektedir. Mineral ve ağır metal analizleri  yapılabilmektedir

Bir diğer odak noktası mikotoksinlerin (fungal toksinler) analizi, gıdalarda akrilamidGDO, et ürünlerinde salmonella, kalite standartlarının doğrulanması, organik ve inorganik kalıntıların tespitidir.

Salmonella, insanlar tarafından tüketildiği zaman kusma ve ishale sebep olan bağırsak enfeksiyonu görülür. Enfeksiyon, nadiren de olsa küçük çocuklarda ve yaşlı insanlarda ölüme dahi sebep olabilir. 

Çevre, Ortam ve Yüzey Analizleri

Öğrenen Kurum

Öğrenen Organizasyonlar
Öğrenen bir organizasyon; hedefledikleri ortak geleceğe ulaşmak için, hem birlikte, hem de birey olarak kendilerini sürekli geliştiren bir insan grubudur.

Öğrenen Organizasyon Uygulama Takımları
Öğrenen organizasyonların beş disiplinini yaşama geçirerek, organizasyonel öğrenme yetersizliklerinin üstesinden gelmenize, somut sonuçlar almanıza ve bu sonuçların sürekliliğini sağlamanıza yardımcı olan bir programdır.

Öğrenen Organizasyon Uygulama Takımları Projesinin Katkıları
– Ölçülebilir, somut iş sonuçları elde etmek
– Öğrenen bir kültür oluşturmak
– Geleceğin yöneticilerini yetiştirmek

Kurum Kültürü
– Takım Çalışması Bilincinin Güçlenmesi
– Sosyal İlişki Ağlarının Gelişmesi
– Birimler, Fonksiyonlar, Firmalar Arası Diyaloğun ve İşbirliğinin Artması
– Kolektif Zekanın Gelişmesi
– Aidiyet Duygusunun Güçlenmesi
– Sürekli Öğrenme Ortamının Oluşması
– Sonuç Odaklı Çalışma Alışkanlığının Gelişmesi
– Verilerle Konuşulması
– Yöneticilerin Koçluk Becerilerinin Gelişmesi
– Bireysel Gelişim
– Öğrenen organizasyonların beş disiplininin günlük yaşama ve operasyonlara geçirildiği bir çalışma ortamının
oluşturlması

Sonuç
Konuların seçimine bağlı olarak pek çok proje kendisine yaptığı para ve zaman yatırımını ilk 6 ayda fazlasıyla karşılamaktadır.

 

 

kurumsal-checkup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Checkup Nedir?

İşletmelerin, mevcut yönetim ve üretim sistemlerinin sonuçlarını rakamsal veriler ile değerlendirilmesidir. Amaç işletmeyi daha verimli ve karlı bir duruma getirmek, sürdürebilen büyümeyi artırmak için hedeflerin doğru tespit edilmesini sağlamaktır.

Nasıl Yapılır?

İşletmenin, hedeflerine ulaşabilmesi için sahip olduğu değerlerin, ideal değerler ile karşılaştırılarak sistematik bir yöntem ile sorgulanması ve analiz edilmesidir.

 Beyaz ve mavi yakalı tüm insan kaynağı ile yüz-yüze mülakatlar yapılır

Gözlemleme, anket ve farklı bilimsel analiz yöntemleri kullanılarak bilgiler objektif olarak toplanır

Checkup genel olarak 7 ana grupta yapılır, ancak işletme özel bir duruma sahip ise artırılır veya eksiltilir.

No Analiz Grupları Ağırlık Puanı
1 Yönetimin Analizi
2 Altyapı Analizi (Bina, Makine, Ekipman vb.)
3 İnsan Kaynakları Yönetimi Analizi
4 Üretim & Hizmet Yönetimi Analizi
5 Müşteri İlişkileri Yönetimi Analizi (Pazarlama ve Satış)
6 Satın Alma Analizi
7 Muhasebe & Finans Yönetimi Analizi
Toplam Puan 100

Analizler sonucunda elde edilen veriler ile işletmenin bulunduğu seviye tespit edilir (Uluslararası Akredite Kuruluşlarının belirlediği işletme seviyelerine uygun)

Ancak, bizim tespit ettiğimiz seviye (rakamsal) ile İşletme Ortaklarının ve/veya İşletme Yöneticisinin kendi işletmesi için tespit ettiği sonuç karşılaştırılır, bu da ayrı bir değerlendirmedir.

İşletmenin Olgunluk Seviyesi

No Durum Seviye Adı Puan Aralığı Açıklama
1 Kötü Vahim 1 – 20 İşletme hayati tehlike taşımaktadır. Acil eylem planı gerekir.
2 Zayıf Karmaşa 20 – 40 İşletme kritik durumdadır. Yönetim gayreti gerekir.
3 Orta Silkinme 40 – 60 İşletmenin tüm gruplarında iyileştirmeler gerekir.
4 İyi Düzelme 60 – 80 İşletmenin zayıf noktalarını düzeltmesi gerekir.
5 Çok İyi İdeal 80 – 100 İşletme sürdürülebilir büyüme yapabilir. Öğrenen Kurum yapısına geçebilir.