Go to Top

Teklifimiz

Karaşehirli Hijyen Enstitüsü, Temizlik ve Hijyen gereksinimi üst seviyelerde olan, bu konuda personel istihdam eden tüm kurum ve kuruluşların nitelikli ve kaliteli insan kaynağının yetiştirilmesi konusunda, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Eğitim öncesi / sonrası ölçme ve değerlendirme hizmetleri ile kurumlara özel basılı ve görsel eğitim materyalleri hazırlama çözümleri sunmaktadır.

“Temizlik ve Hijyen Konularında ki Uzmanlığımız; Yılların verdiği Tecrübe ve Bilgi Birikiminden, 
Eğitim ve Öğretim Sanatındaki Başarılarımız da; Pedagojik Formasyonumuz dan kaynaklanır.” 

Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimleri, ayrı ve özel kategorilerde değerlendirilse de, eğitimlerimiz de aynı potada harmanlanır. Amacımız, olgun ve yetkin Temizlik ve Hijyen Ustaları yetiştirmektir.

Karaşehirli Hijyen Enstitüsü, Türkiye’ de Hizmet alan ve veren şirketlerin her kademedeki insan kaynağına, AB standartlarının öngördüğü ölçütlere uygun mesleki danışmanlık ve eğitim hizmetlerini veren ilk özel kurumdur.

Hizmet Sektörünün, ortak çıkar ve hedefleri doğrultusunda sektöre pozitif güç verecek, haksız rekabeti önleyecek, kaliteyi vazgeçilmez kılacak, teknik yeterlilikleri öngörecek standartların oluşturulması çalışmalarında fiilen katkıda bulunur. Sivil Toplum Örgütleri, Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Üniversiteler ile aynı masa etrafında görev alır.

Kurumlarım talepleri doğrultusunda ihtiyaç duydukları mesleki basılı ve görsel eğitim materyalleri hazırlar. Meslek kitapları yazar. Bilgi ve tecrübesini geniş kitlelerin kullanımına sunar.

Teklifimiz

Kurumunuzla, kısa süreli bir birliktelik değil, öğretilen bilginin, davranış değişikliğine dönüştüğü gözlemlenene kadar uzun süreli bir paylaşımı hedefleyelim.

Personelinizin bilgi ve tecrübe birikimlerine uyumlu, hedeflediğiniz sonuca uygun, eğitim plan ve programlarını birlikte oluşturalım. Personelinizin seviye tespit sınavlarını yapalım, kurumunuzun faal olduğu bir projede tarafsız bir kurum olarak, denetim ve gözetim yapalım, olumlu/olumsuz tüm sonuçları rapor edelim.

Eğitime ayıramadığınız kaliteli zaman ve süre problemlerini, çalışma saatlerinize ve çalışma koşullarınıza uyumlu hale getirelim.

Eğitime ayırmanız gereken bütçenin hesaplanmasında, ölçütler önerelim. Eğitimin sağlayacağı faydadan elde edilecek geri kazanımları birlikte analiz edelim.

Kurumunuz ile  Karaşehirli Hijyen Enstitüsünün birlikteliğinden doğan sinerjiyi, Öğrenen Kurum kültürü ile yaşatalım.

Saygı ve sevgilerimizle…

 

ÖNEMLİ!
5 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Yasal zorunluluk olan hijyen eğitimlerini vermekteyiz. Kurumunuzun bu eğitimleri Biyolog, Doktor veya Hemşire formasyonuna sahip temizlik ve hijyen konularına hakim kişilerden alması zorunludur. Yasal yeterliliklere sahip uzman kadromuzla yapacağımız Hijyen eğitimlerini planlamak, bütçe boyutunu kararlaştırmak için lütfen arayınız.