Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Go to Top

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel gelişim, yaşam boyu karşılaştığı sorunları aşabilmek veya daha iyi bir yaşam sürdürebilmek için kişinin,  farkında olarak kendi davranışlarını değiştirme ve becerilerini geliştirme etkinliği biçiminde tanımlayabiliriz. Davranış değiştirme ve becerilerin geliştirilmesi konuları, psikoloji biliminin temel çalışma konularındandır.

Genel bir değerlendirme yapacak olursak davranış bilimlerinden, kişisel gelişim alanına çok yüksek nitelikli katkılar yapıldığını söyleyebiliriz. Kişisel gelişim eğitimleri için bilimsel dayanağı olan çalışmaların tercih edilmesini öneririz.

Günümüzde insan olgusu, değişen ve dönüşen bir dünyada yaşamaktadır. Günlük yaşamından, iş yaşamına kadar her şeyin değiştiğini ve dijitalleştiğini gözlemlemektedir. Bu değişim ve dönüşüme ayak uydurabilmek için her gün daha fazla çaba sarf etmekte ve anlamlandırmaya çalışmaktadır.

İnsanı, eleştirel düşünceye sahip, toplumda iz bırakan, içinde bulunduğu ortamı pozitif yönde değiştiren cesaretli, kaliteli insan kaynağı haline dönüştürüyoruz.  Sizi ve ekibinizi, birlikte yol almaya davet ediyoruz.

Dördüncü Dalga

Tarım toplumu ile başlayan toplu yaşam süreci, sanayi toplumuna, oradan bilgi toplumuna ve son olarak da kültürlenme toplumuna gelmiştir.      

    

       Tarım Toplumu        Sanayi Toplumu       Bilgi Toplumu         Kültür Toplumu

Her dönemi algılayabilmemiz ve anlamlandırabilmemiz için, o dönemin değerlerini, sosyo-ekonomik yapısını, üretime yaklaşımını, kaliteyi algılayışını, yaşam biçimlerini, birey veya ait olma kavramlarına bakış açılarını, dini, siyasi ve etik yaklaşımlarını çok iyi analiz etmemiz gerekir. Toplum içinde çıkan tüm çatışmaların nedeni her bir geçiş döneminin sancılı olmasından ve algılamada ki farklılıklardan kaynaklanır.

Ait olmaktan, birey olmaya geçiş süreci toplumdan topluma farklı algılanmıştır. Eğitim ve bilime değer veren toplumlar bu süreci çok daha çabuk geçmiş ve insanı yeniden keşfetmiş “ÖNCE İNSAN” olgusunu geliştirmiştir.

Karaşehirli, kişisel gelişim eğitimlerinde “ÖNCE İNSAN” algısını işlemektedir.

Detaylı bilgi almak veya talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
0505 225 65 80       omer@karasehirli.com

 • Liderlik (Güvene ve İşbirliğine Dayalı)

 • İletişim (Güvene ve İşbirliğine Dayalı)

 • Problem Çözme (Kültürü ve Teknikleri)

 • Çatışma Yönetimi (Duygusal Boyutları Dahil)

 • Diğer Eğitimlerimiz (Başlıklar)

Liderlik, hem kurum, hem de birey için öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir kavramdır.

Gelecekte ki vizyonu oluşturan, kurum çalışanlarına bu vizyonu benimseten, gereken motivasyonu sağlayan, vizyon hedeflerine ulaşmak için ekip oluşturan, ekipte ki her bir üyeyi yönlendiren ve geliştiren kişiye özetle lider ifadesini kullanırız.

Liderlik ile ilgili eğitimler için standart başlıkları duymak istediğinizin farkındayız. Bunu birlikte yüz yüze yapacağımız samimi bir toplantıda beklentileriniz ve ihtiyaçlarınız netleştikten sonra birlikte oluşturacak ve uygulayacağız.

Detaylı bilgi almak veya talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

0505 225 65 80       omer@karasehirli.com

İletişim duygu, düşünce ya da bilgilerin bireyler, gruplar ve toplumlar arasında akla gelebilecek her türlü yolla (söz, yazı, görüntü, hareketler vb.) karşılıklı olarak aktarılmasıdır.

İletişim, hem kurumlar hem de bireyler için vazgeçilmez bir kavramdır. İletişimde Kalite öğrenilebilir ve geliştirilebilir.

İletişim ile ilgili eğitimler için standart başlıkları duymak istediğinizin farkındayız. Bunu birlikte yüz yüze yapacağımız samimi bir toplantıda beklentileriniz ve ihtiyaçlarınız netleştikten sonra birlikte oluşturacak ve uygulayacağız.

Detaylı bilgi almak veya talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

0505 225 65 80       omer@karasehirli.com

Problem Çözme Eylemi; Bireyin problem çözmeye ilişkin bilinç ile ilişkisini anlaması, mevcut bilinci ve geliştirilmesi gereken noktaları fark etmesi, problem çözme tekniklerinin yaşamın her alanında kullanabileceğine yönelik motivasyonu ile mümkündür.

Problem çözme, hem kurumlar hem de bireyler için önemli bir kavramdır. Problem Çözme Kültürü ve Tekniği öğrenilebilir ve geliştirilebilir.

Problem Çözme ile ilgili eğitimler için standart başlıkları duymak istediğinizin farkındayız. Bunu birlikte yüz yüze yapacağımız samimi bir toplantıda beklentileriniz ve ihtiyaçlarınız netleştikten sonra birlikte oluşturacak ve uygulayacağız.

Detaylı bilgi almak veya talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

0505 225 65 80       omer@karasehirli.com

Kurumlardaki problemlerin yaklaşık yüzde 70′ i çalışanların kendi aralarında yaşadığı çatışmalar nedeniyle oluşmaktadır.

Kurumlarda ki çatışmalar, telafisi mümkün olmayan Kaliteli İnsan Kaynağı terkine veya büyük maddi kayıplara neden olacaktır.

Çatışma Yönetimi, hem kurum, hem de birey için öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir kavramdır.

Çatışma Yönetimi, uygulandığı takdirde yaşanılan çatışmalar pozitif sonuçlara, hatta yeni yaklaşımlara dönüştürülür.

Çatışma Yönetimi ile ilgili eğitimler için standart başlıkları duymak istediğinizin farkındayız. Bunu birlikte yüz yüze yapacağımız samimi bir toplantıda beklentileriniz ve ihtiyaçlarınız netleştikten sonra birlikte oluşturacak ve uygulayacağız.

Detaylı bilgi almak veya talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

0505 225 65 80       omer@karasehirli.com

OUTDOOR

Yaşayarak Öğrenme ve Doğada (Outdoor) Eğitimler

İLETİŞİM

 • Biz Bilinci Eğitimi
 • Temel İletişim Eğitimi
 • Telefonda İletişim Eğitimi
 • İletişim Grupları
 • Yaşayarak Öğrenin: İletişim
 • İletişim Yöneticisi (Koç) Yetiştirme-I
 • İletişim Yöneticisi (Koç) Yetiştirme-II
 • Etkin Dinleme ve Geri Bildirim Teknikleri
 • Spontanite Çalışması
 • Takım Oluşturma
 • Geçmişte Oluşmuş Kırgınlıkların Temizlenmesi
 • Duygusal Zeka
 • Ben Kimim?
 • Öğretmenler İçin Eğitim Bilinci

LİDERLİK

 • Geliştiren Yönetici
 • Liderlik Becerileri Çalışması
 • Kendine Yönelik Liderlik
 • Yaşantılı Lider Eğitimi
 • Yaşantılı Yönetim Becerileri
 • Amaçlara Göre Liderlik Eğitimi
 • Liderlik Yaratan Dil
 • Güç Yönetimi Eğitimi
 • Değişim Yönetimi Eğitimi
 • Zaman Yönetimi
 • Yetki Devri
 • Toplantı Yönetimi
 • Stres Yönetimi
 • Motivasyon Yönetimi Eğitimi
 • Sıradışı Yaşam
 • Kurumsal Değerleri Belirleme ve Yayma Çalışması
 • Yönetim Yaklaşımları
 • Yaratıcılık Eğitimi
 • Problem Çözme Kültürü ve Teknikleri Eğitimi
 • Yaşayarak Öğrenin: Ekip Rolleri
 • Yaşayarak Öğrenin: Ekip Gelişimi
 • Yaşayarak Öğrenin: Ekip Geliştirme

KALİTE

 • Hizmet Kalitesinde İnsan Odaklılık
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • Bilinçte Kalite Eğitimi
 • Kuruluş İçi Kalite Denetimi Eğitimi
 • ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi

AİLE

 • Ailede İletişim Bilinci
 • Geleceğini Yaratan Aile
 • Ailede Coşkulu Yaşam
 • Ailenin Mimarları: Kadın ve Erkek İletişimi Eğitimi

Kurumsal Danışmanlık Çalışmaları

 • Biz bilinci danışmanlığı
 • Değerler danışmanlığı
 • İletişim Danışmanlığı

Bölümler Düzeyinde Danışmanlık Çalışmaları

 • Bölümler arası iletişimi geliştirme çalışması
 • Bölüm içi iletişimi geliştirme çalışması
 • Ekip oluşturma çalışması
 • Eleman seçimi çalışmaları
 • Kariyer planlama çalışmaları

Bireysel Bazlı Danışmanlık Çalışmaları

 • Liderlik becerileri geliştirme çalışması
 • Bireysel iletişim danışmanlığı
 • Üst düzeye yönelik etkili ve sağlıklı yaşam danışmanlığı
 • Eğitici yetiştirme çalışmaları
 • Zaman yönetimi danışmanlığı
 • Yetki devri
 • Toplantı yönetimi
 • Yaratıcılık geliştirme
 • Stres yönetimi

TANIMLAR

Eğitimlerimizin yöntem bölümünde yer alan kavramların tanımlarını bulacaksınız

Anlatım
Eğitimcinin seminer konularını sözlü bir biçimde, çeşitli eğitim araçlarını kullanarak yaptığı sunuş tarzı.

Tartışma
Eğitimcinin herhangi bir konuyu katılımcıların tartışmasına açtığı ve söylenenlerin incelendiği yöntem.

Örnek Olay
Eğitimcinin, gerçek ya da kurgu bir örneği katılımcılara sunması ve bunun üzerine yapılan paylaşımlarla konuların işlenmesi.

Oyun
Yönergesinin eğitimci tarafından katılımcılara verildiği ve katılımcıların eğitim ortamı içinde bu yönergeyi uygulaması ve sonuçlarının sınıfta incelenmesi ile gerçekleşen yöntem.

Ödev
Yönergesinin eğitimci tarafından katılımcılara verildiği ve katılımcıların eğitim ortamı ve zamanı dışında, bu yönergeyi uygulaması ve sonuçlarının sınıfta incelenmesi ile gerçekleşen yöntem.

Yaşayarak Öğrenme
Ana çerçevesi eğitimci tarafından çizilen, uygulama planının ve eylemlerinin katılımcılar tarafından belirlendiği, katılımcıların aktif olduğu, eğitim ortamı ya da dışında uygulanan ve sonuçlarının eğitim ortamında incelendiği yöntem.