Go to Top

Eğitimlerimiz

 

Egitim ToplantisiBir kurumun üretebileceği maksimum ürün / hizmet kalitesi, o kurumun istihdam ettiği insan kaynağının mesleki bilgi düzeyi ve kişisel kalitesi ile sınırlıdır. Kurum içerisinde birimler arası iletişim süreklidir. Unutulmamalıdır ki, bir zincirin gücü en zayıf halkası kadardır.

İnsan kaynağı; üretimin gerektirdiği standartlara uygun hale,getirildiğinde minimum maliyet ve optimum kalitede ürün ve hizmet üretmek mümkün olur. Vasıflı ve Kaliteli İnsan Kaynağı üretmek için sadece mesleki eğitim yeterli değildir.

Kişisel Gelişim eğitimleri ile kesinlikle desteklenmelidir. Temizlik ve Hijyen uygulamalarında, kaliteli ve doğru iletişimin ekip çalışmalarında davranış biçimlerini olumlu yönde geliştirdiği bir gerçektir.

  • Mesleki Eğitimler
  • Ortak Yönetim Kültürü Eğitimleri
  • Eğiticinin Eğitimi
  • Kişisel Gelişim Eğitimleri

Para Zaman YolEğitimde, Öncelikleri Koşullar (mı) Belirler (!?)

İş hayatının, yoğun ve kimi zaman kontrol edilemez rekabet baskısı altında olan işletmeler birinci önceliklerini daima finansal kaygılara odaklamaktadırlar ve bu “anlaşılabilir” bir durumdur.

Gerçekleşme ihtimali düşük, ancak yaşamsal önem taşıyan pek çok konu, tehditler ortaya çıkana kadar göz ardı edilmektedir ve bu da “anlaşılabilir” bir durumdur. Asıl önemli olan kurumun bu riski göze alabiliyor olmasıdır.
Stok maliyetleri – yok satmanın maliyeti gibi konular her işletmenin ciddi olarak başını ağrıtır. Enterprise Resource Management (ERP, İşletme Kaynakları Yönetimi) gibi teknolojik çözümlere yöneliş ve bu konuda yapılan pahalı yatırımlar da hep bu yüzdendir.Öncelikler arasında, alt sıralarda yer alan “kalite yönetimi”, “müşteri ilişkileri”, “kaliteli insan kaynağı” gibi kavramlar farkına varıldığında geç kalınmış bir durumdur.

Bu yatırımlar, çoğu zaman işletmelerin beklentilerine cevap vermez. Sorun yatırım yapılan ERP yazılımı değildir. Sorun o yazılımın kurum kültürü içindeki algılanış biçimindedir.

Yine, pek çok işletmede Business Process Re-Engineering (BPR, Değişim Mühendisliği) denilen “Yeniden Yapılanma” projeleri başlatılır, çalışma grupları oluşturulur, danışmanlardan destek alınır ve birkaç yıl sonra “Yine Yeniden Yapılanma” projesi içinde buluverir o işletme kendini. Kulağa çok hoş gelmese de bütün bunların sebebi, kurum kültürünün konuyu algılayış biçimidir. Yani, çoğu zaman önemsenmez, yoğun iş temposunun arasında külfet gelir, harcanan zaman, ayrılan bütçe gönülsüzdür ve özeleştiri yolları kapalıdır.

Karaşehirli Hijyen Enstitüsü, iş hayatının gerçek koşullarını ve bu koşulların ortaya çıkardığı reel durumun farkındadır. Eğitmenlerini ve eğitim programlarını bu koşulları dikkate alan yöntemler üzerinde yapılandırmıştır.

Temel yaklaşım “Farkına varmayı sağlamaktır