Go to Top

Mesleki Eğitimler

Cilaci Asci KatHizmet sektörünün, sanayinin gelişimine paralel gelişiyor olması bu alanlarda da yetişmiş nitelikli insan ve iş gücü ihtiyacını ortaya koymaktadır. Hastaneler, oteller,  restoranlar,  profesyonel temizlik şirketleri, toplu yemek üreten şirketler, zincir gıda satış mağazalarının sayıları her yıl daha da artmaktadır. Büyük yatırımlarla kurulan bu işletmelerin nitelikli insan ve iş gücü olmayan kişileri istihdam etmek zorunda kalması ile kurumlar yatırımlarının geri dönüşümünde başarısızlıkla karşı karşıyadır.

Hizmet sektöründen gelen talepler doğrultusunda ve ihtiyaç hissettikleri her alandaki, temizlik ve hijyenden sorumlu personeline mesleki eğitimler vermeye 1986 yılında Karaşehirli tarafından başlatılmış, usta öğreticiler ve oluşturulan eğitim programları ile başarıyla uygulanmıştır.

2005 yılından itibaren de gelen taleplere nitelikli ve tecrübeli öğretmenler ve resmiyette modüler hale getirilmiş eğitim programları ile kurumsal bir yapıda devam edilmektedir. Avrupa Birliğine girmeye aday olan  ülkemizde, mesleki eğitim gibi ciddi ve zor olan bir sorumluluğu taşımak, iş ortaklarımızın güven duygusunu hissetmek ekip olarak bizi onurlandırmaktadır.

Mesleki Eğitime Bir Yorum

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 700 bini aşkın öğretmenle devam eden öğretim mücadelesi ülkemizde inişli çıkışlı devam etmektedir. Temel niteliğini Cumhuriyetin kalkınma, çağdaşlaşma, uygarlaşma ve aydınlanma felsefesinden alan eğitim kurumlarımızın bugün kapsadığı insan sayısının 90 yıl öncesinin ülke nüfusunu aştığı düşünüldüğünde, eğitimdeki kimi sorunların tümüyle giderilmiş olmasını düşünemeyeceğimiz açıktır. Ancak bir yandan hızlı nüfus artışı, bir yandan sürekli hızlanan teknolojik gelişmelerin getirdiği yığınla sorunun çözümü için uygulanan politikalar, eğitim kamuoyunun gündeminde sürekli tartışmalara neden olmuştur. 60 yılı aşkın süredir ABD ve Batı merkezli politikaların baskısındaki ülkemizde, bağımlılık sorunu çözülmedikçe eğitimle ilgili çoğu aksaklıkların giderilemeyeceği de gerçektir. Bugün anaokulundan yüksek lisansa dek öğretim kurumlarımızda uygulanan program ve yöntemlerin ülke gerçeklerinden ve somut ihtiyaçlardan uzak, soyut ezberletme – öğretme odaklı oluşu nedeniyle nitelikli insan-nitelikli iş gücü düzeyindeki gerilik, ne yazık ki eğitim politikalarımızda en az ilgilenen konu olmuştur.

Nitelikli insan ve iş gücü sorunu günümüzde de ağırlığını artırarak sürdürmektedir. Küresel düzeyde rekabet gücüne sahip, ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış insan yetiştirme hedefi para ve kâr odaklı yaklaşıma uygun olabilir; ancak her anlamda çağdaş uygarlık düzeyini amaçlayan bir ülkeye uygun değildir. Her okul aşamasındaki öğrencilerin dershanelere itildiği, velilerin ve gençlerin gelecek kaygısından başka bir şey düşünemez hale geldiği ülkemizde yapılması gereken ilk iş, bu alanlarda cesur adımlar atmaktır. Bir an önce tüm eğitim çevrelerini de sürece katarak gerçekten nitelikli insan kaynağını sağlamaya dönük çalışmaların hayata geçirilmesi dileğiyle bize güvenen tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz.

Hijyen Eğitimi

 • Ders Süresi 1 Gün

300 TL

Egitim Takvimine Bakınız

Temizlik Eğitimi

 • Ders Süresi 1 Gün

250 TL

Egitim Takvimine Bakınız

Kisisel Gelisim Eğitimi

 • Ders Süresi 1 Gün

350 TL

Egitim Takvimine Bakınız

Proje Maliyetlendirme

 • Ders Süresi 1 Gün

500 TL

Egitim Takvimine Bakınız

Eğitimler

WC

Temzilik Eğitimleri

Temizlik Eğitimlerine Git
Lbaratuvar1

 Hijyen Eğitimleri

Hijyen Eğitimlerine Git 

Eğitimler

Site yenilendiğinden 01.08.2016 tarihinde 22:00 de detay yayına açılacaktır

 1. Temizlik Elemanı Eğitimi
 2. Yüzey Koruma ve Cila Uygulamaları Eğitimi
 3. Halı Temizliği Eğitimi
 4. Saniter Alan Temizliği Eğitimi
 5. Ofis Temizliği Eğitimi
 6. Mutfak Temizliği Eğitimi
 7. Fabrika Temizliği Eğitimi
 8. Hastane Temizliği ve Hijyeni Eğitimi
 9. Gıda Üretim Alanları Temizliği ve Hijyeni
 10. Kişisel Temizlik ve Hijyen Eğitimi