Karaşehirli, Mesleki Eğitimi uygulamalarını iki ana temelde değerlendirir;

1 Kurumların ihtiyaçlarına ve hedeflerine yönelik ilgili departmanlardan gelen talepler doğrultusunda özel planlanan eğitimler.
2 Kariyer planlaması yapan bireylerin ihtiyaçlarına ve hedeflerine yönelik talepler doğrultusunda özel planlanan eğitimler.

Bilişim teknolojisinde ki gelişime paralel olarak, Üretim ve Hizmet sektörü henüz tanımlanan yeni mesleklerle karşılaşmakta, yetişmiş nitelikli insan kaynağı ihtiyacı günden güne artmaktadır. Kurumlarda, bireylerin nitelikli olmaları kadar daha önemli bir gereksinim de bireyin ekibe karşı duyduğu ait olma hissidir.

Karaşehirli, geleneksel bir yaklaşımla değil, yeni nesil eğitim uygulamaları ile hem bireyin, hem de ait olduğu ekibin sahip olmaları gereken değerlerinin neler olduğunun “Farkındalığını Sağlar”.  Bu temel üzerinden mesleki eğitimleri inşa eder.

Ülkemizde, Mesleklerin Tanımlarını, Standartlarını ve Yeterliliklerini belirleyen kurumun adı MYK’ dır (Mesleki Yeterlilik Kurumu). Henüz tüm meslekler ele alınamadığı için yeterli bir standart mevcut değildir. Yine de uygulanan mesleki eğitimleri ifade edersek;

 • Kurum Yönetimi
 • Departman Yönetimi
 • Satış Yönetimi
 • Pazarlama Yönetimi
 • Ofis Yönetimi
 • Depo Yönetimi
 • Lojistik Yönetimi
 • Finans Yönetimi
 • Muhasebe Yönetimi
 • Üretim Yönetimi
 • Bayi Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • IT Yönetimi
 • Temizlik ve Hijyen Yönetimi

Yukardaki liste mesleki eğitim uygulamalarımız arasında öncelikli de olsa kurumların, departmanların ve bireylerin farklı mesleki bilgi ve tecrübeye dayalı eğitimlere ihtiyaçları olabilir. Bu ihtiyaçlar planlanır ve uygulanır.

Uygulamaları talep eden sektörler; Fabrikalar, Hastaneler, Oteller, Okullar, Bankalar, Restoranlar, Profesyonel Temizlik Şirketleri, Toplu Yemek Üreten Şirketler, Ulaştırma ve Lojistik Şirketleri, Zincir Mağazalar v.b.

Uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip, ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış Nitelikli İnsan Yetiştirme hedefi, ülkeyi ve kurumları Çağdaş Uygarlık düzeyine taşıyan bir yoldur.

Detaylı bilgi almak veya talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
0505 225 65 80       omer@karasehirli.com