Temizlik ve Hijyen Eğitimlerinde,
Eleman Seviye Tanımı Dikkate Alınmalıdır

Karaşehirli, Temizlik ve Hijyen hizmetleri sektöründe uyguladığı eğitimlerinin başarısını, Almanya ile yıllardır yaptığı ortak proje çalışmaları sonucunda elde etmiştir. Mesleki Eğitimlerde, eğitim plan ve programı oluşturmak atılan ilk önemli adımdır. Bu adımdan önce de Temizlik ve Hijyen Elemanı seviye tanımının ve standardının çok iyi yapılması eğitimin başarısını artırır.

Ülkemizde, Mesleki Eğitim konuları, MEGEP, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış Modüler Eğitim Sistemini kapsar. Meslek standartlarını ve yeterliliklerini de MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) belirler. Eğitim konusunda tek yetkili kurum ise MEB’ dır (Milli Eğitim Bakanlığı).

Karaşehirli, bu karmaşık ve net olmayan yapıya rağmen, AB standartlarını dikkate alarak (ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına da dikkat ederek) uygun özel eğitim plan ve programları hazırlar. Sadece teorik bilgiler ile değil, pratik uygulamalar ile de becerilerin geliştirilmesini sağlar.

Temizlik ve Hijyen konularında uygulanan tüm eğitimler kişi veya kurumun ihtiyaçları doğrultusunda planlanır ve uygulanır. Aşağıdaki tabloda eleman seviye tanımları mevcuttur.