Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Go to Top

Danışmanlık

management-consulting

Bir kurumun, kaliteli, verimli, zamanında üretim yapabilme kabiliyetini geliştirebilmesi ana iştigal konusuna harcadığı beyin enerjisinin yoğunluğuna bağlıdır. Bu gelişim için gerekli olan danışmanlık ve eğitim bütçesi ile de doğru orantılıdır.

Bazen enerji de, bütçe de harcanır, ancak sonuç başarılı olamaz. Kurum içerisinde iş körlüğü oluşabilir. Farklı bir göz, farklı bir yaklaşım veya farklı bir beyin tıkanan yolu görebilir ve açılması için gerekli kriterleri önerebilir. Eldeki, kaliteli insan gücünün enerjisi, amaca uygun olarak yönlendirilebilir.

– Yönetim Danışmanlığı (Stratejik)
– Kurumsal Mimari (IT ve BT Çözümler)
– Eğitim Danışmanlığı (Kişisel ve Mesleki Gelişim)
– Yatırım ve Teşvik Danışmanlığı (Tüm Konularda)

Belki Kral Çıplak !

Danışmanlık hizmetleri pek çok bakımdan sempatik değildir. İlk tespitlerde çoğu zaman iç karartıcı ve motivasyonu olumsuz etkileyen bir resim ortaya çıkabilir. Ancak, hiç bir kurum pembe tabloların çizilmesi için ne bütçe, nede zaman ayırmaz.

Çoğu zaman işletmelerde süreçlerin kavranması, farklı bir bakışın yakalanması amacıyla, bölümler arasında personel değişimleri yaşanır. Göreceli olarak doğru bir yaklaşımdır. Ancak, yönetim kadrolarında oluşan tepkisel kaygılar nedeni ile istenen sonuçların elde edilmesi oldukça zordur.  

Bu noktada işin sırrı büyük oranda tahammül ve gerçekleri kabullenme becerisinde yatmaktadır.

Değişmeyen Tek Şey Değişim

Kabul etmeliyiz ki, “Değişmeyen Tek Şey Değişim” söylemidir ve anonimdir. Değişim, gerçek anlamda sebep ve sonuç ilişkileri tartışıldığı oranda yarar sağlar. Hiç bir danışman, işletmenin gerçek anlamdaki hedefleri ve ihtiyaçlarını o işletmenin “stratejik” yönetimindeki yöneticilerinden daha iyi bilemez. Ancak, danışmanlık hizmeti olmasaydı, stratejik sektörlerin başında gelen otomotiv endüstrisinde, hala Henry Ford’un, zamanında devrim kabul edilen “üretim bandı” sisteminden çıkan araçlarını kullanıyor olurduk; yani daha pahalı ve daha kalitesiz.

Danışmanlar, Kanban, Kümülatif Üretim, Kısıtlı Kapasite Planlaması, Supply Chain Management (SCM, Tedarik Zinciri Yönetimi), Co-Design (Yardımcı Tasarım), ERP ( Enterprize Resource Planing – Kurumsal Kaynakların yeniden planlaması) gibi yeni iş modellerini oyunculara önermiş, gecikenler pazarda yok olma derecesinde küçülmüşlerdir.

Detaylı bilgi almak veya talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
0505 225 65 80       omer@karasehirli.com

 • Yönetim Danışmanlığı

 • Kurumsal Mimari

 • Eğitim Danışmanlığı

 • Yatırım ve Teşvik Danışmanlığı

 • Kurumsal Checkup

 • Öğrenen Kurum Danışmanlığı

 • Temizlik ve Hijyen Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığında, ilk hedefimiz hiyerarşi piramidinde yer alan departmanların reel sahaya (pazara) bakış açılarındaki (vizyon) farklılıklardan kaynaklanan sıkıntıları ve algı hatalarını ortadan kaldırmaktır. Bu ilk adım “Ortak Kurum Kültürü” oluşturmak ve “Ortak Akıl” alışkanlığı elde etmek için şarttır.

 

 

 

Üst yönetim, ormanın bütününü, Orta Yönetim ormandaki bir koruya, İş Gören de ağacı görür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karaşehirli Danışman Ekibi; kurumun reel fotoğrafını, yine kurumun her bir bireyinin görmesini ve algılamasını hedefler. Bu ikinci önemli adımdır.  

Diğer adımlar, artık daha kolaydır. Yönetim Danışmanlığımızda anlaşılır bir dil ve basit cümlelerle (net) konular aktarılır. İddiamız ekibinizin her bir bireyini “Yönetim Danışmanı” konumuna getirmek ve onların HEYECANINI sürekli kılmaktır.

Unutmayınız! Ekibimiz reel sahada var olan İş Adamları ve Sanayicilerdir…  

Bilgi, ham verilerin (sahip olduğunuz bilgilerin) işlenmiş formu (rapor formatında) olarak günümüz dünyasında çok yüksek değeri olan bir metadır. Kurumlar; doğru bilgiye sahip, bilgiyi doğru yorumluyor ve zamanında kullanıyorlarsa olağanüstü işler başarabilmektedirler.

Karaşehirli Yönetim Danışmanlığı, bilginin paha biçilmez bir değer olduğunu ve bazen çok yüksek maliyetlerle elde edildiğini danışmanlık yaptığı her kuruma öncelikli olarak hatırlatır.

İlk adım, eldeki bilginin kişisel veya bölüm dosyalarında biriktirilmesi, saklanması değildir. Bilgilerin tüm ekip tarafından ulaşılabilir olması önemlidir. Kurum tarafından kazanılan yeni bilgiler de zaman kaybetmeden bilgi havuzuna ilave edilmelidir.

İkinci adım, bilgi hamdır ve mutlaka anlam ifade edecek, algıyı kolaylaştıracak formatlara (raporlara) dönüştürülmelidir. Bu günümüz de Bilişim Teknolojileri (IT) ile mümkündür. Bilişim Teknolojileri (Information Technology) terimi 1970′ lerde ortaya çıktı ve şu anda gelişmiş ülkelerde orta ve geniş ölçekli tüm şirketlerde bilginin depolanması, korunması, çağırılması ve yorumlanması (rapor formatları ile) konusunda kullanılmaktadır.

Yönetim Danışmanlığımızda, uzman bir ekibimiz hazırdır ve “Kurumsal Mimari” olarak adlandırdığımız Bilişim Teknoloji (IT) işini hayallerinizin üzerinde limitlerinizi yukarı taşımaktadır. Farz edin ki bizden önce, bir yatırım yaptınız ve hayal kırıklığına uğradınız (hepsi paket program ve sınırları var) üzülmeyin, bir terzi ustalığı ile sizin beklentilerinize uygun arayüz yazılımları ile hedeflediğiniz sonuçlara ulaştırılır, her şey mümkündür! Yeter ki hayal etmeye devam edin…

Kurumsal Mimari: Kurumun hedef ve stratejileri ile IT sistemleri arasındaki ilişkiyi yöneten ve kurumda kullanılması gereken teknolojilere yön veren bir sistemdir. Bu sistemi oluşturan birime Kurumsal Mimari birimi, oluşturan kişiye de kurumsal mimar denir. Kurumsal mimarinin temel işlevi, kurumun hedefleri, yapısı, işleyişi, kullandığı sistemler ve sistemlerde kullanılan teknolojiler hakkında bilgi vermek ve yönetmektir. Bu kapsamda kurumsal mimari, yalnızca mevcut yapıyı yönetmekle kalmayıp, kurumun gelecek planlarını destekleyecek IT altyapısını belirleme ve projeksiyon oluşturmaktan da sorumludur.

 

Karaşehirli Eğitim Danışmanlığı, kurumlara öncelikli şu soruyu yöneltir;

SİSTEM mi? İNSAN mı? Hangisi daha önemlidir!

Her şirket kurumsallaşmanın ve sistem kurmanın fayda sağlayacağından bahseder. Ancak harcanan zaman, para ve çaba istenilen verimli sonucu bir türlü sağlayamaz.

 

Hata, İNSAN değerinin ve kalitesinin öncelikli hedef olarak benimsenmemişliğidir. Unutmayalım ki “Bir Zincirin Gücü, En Zayıf Halkası Kadardır” ve “Sistemi insan kurar; kurduğu sistemin ya efendisi, ya da kölesi olur…

Kurumlar, yaşayan organizmalardır; doğarlar, büyürler, gelişirler ve dikkat etmezler ise ölürler. Kurumları yaşatan güç kaliteli insan kaynağı ile başlar, insanların bir araya gelmeleri ile de kurum ruhu (ekip ruhu) oluşur. Kaliteli insan kaynağını öncelikleri arasında tutan kurumlar sürekli gelişim ve yenilik içindedirler.

Eğitimdeki en büyük sıkıntı Kişisel Gelişim eğitimlerini vermek değildir, ekibin bir bütün olarak eğitilmesi ve ortak hedeflere adapte edilmesidir. Bunun için iki önemli eğitim modülü önerimiz vardır;

 1. Ortak Kurum Kültürü
 2. Öğrenen Organizasyonlar

Her iki eğitim formatı da kurum ihtiyaçlarını öngören çok özel uygulamalardır, pedagojik formasyona sahip Uzman Eğitimci Ekibimiz tarafından verilir ve her biri sahada reel var olan İş Adamları ve Sanayicilerdir.

Değerli girişimciler, Yatırımlar ve Teşvikler konusunda danışmanlık yapmaktayız.

Avrupa Birliği Hibe Fonları

AB Hibe fonları 2014-2020 döneminde Avrupa Birliği’ ne üye ülkeler, Asosiye ülkeler ve Üçüncü ülkeler tarafından proje geliştirmek ve belli şekil şartlarını taşımak şartıyla kullanılabilmektedir.

Türkiye’ nin de 2014-2020 yılları arasında katılım sağlayacağı programlar şu şekilde sıralanmaktadır.

Erasmus+ Programı: Birlik düzeyinde mesleki eğitim de dahil olmak üzere eğitim ve öğretimde işbirliği, hareketlilik faaliyetleri, dönemsel ortaklıklar ve gençlik faaliyetleri.

Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı: Bilimsel araştırmaların ve yenilikçilik faaliyetlerini yeni dönemde tek bir çatı altında toplayan program, bilim insanlarının AB düzeyinde hareketliliğini de desteklemektedir.

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı: Yenilikçi girişimlerin ve fikirlerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimin kolaylaştırılması, girişimcilik kültürünün yerleşmesi ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler.

Yaratıcı Avrupa Programı: Kültür aktörlerinin yanı sıra medya başlığı altında sinema sektörüne de destek sağlamaktadır.

Fiscalis 2020 Programı: Genel amacı iç pazarın vergilendirme sisteminin ülkeler arası işbirliğini güçlendirerek düzenli olarak işlemesini sağlamak ve iyileştirmek.

Gümrükler 2020 Programı: Programın amacı gümrük alanında iç pazarın etkin biçimde işlemesine yönelik olarak üye ülkelerin çabalarının desteklenmesidir.

Avrupa Birliği ile alakalı Hibe ve Fonların detaylarına Avrupa Birliği Bakanlığının internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK Destekleri

Ülkemizin önemli kurumlarından olan TÜBİTAK; çeşitli alanlarda teknolojik yatırımlar, inovasyon (yenilikçilik), AR-GE gibi faaliyetlere önemli ölçüde teşvikler vermektedir.

Ulusal Destek Programları

 1. 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG)
 2. 1301 Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
 3. 1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 4. 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı
 5. 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 6. 1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.
 7. 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
 8. 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
 9. 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
 10. 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
 11. 1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı
 12. 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
 13. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

Uluslararası Ortaklı Destek Programları

AB 7. Çerçeve Programı

1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Sanayi Teşvikleri

T.C. Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi

TTGV Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleri

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV),  24 özel sektör, 5 kamu, 11 şemsiye kuruluş ve 15 gerçek kişinin biraya gelmesi ile kurulmuş bir Vakıf’ tır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası arasında imzalanmış olan bir uluslararası borç anlaşması gereğince kurulmuş olduğu için, TTGV Kanunla Kurulmuş vakıf statüsüne sahip 4 vakıftan biridir.

 1. Ar-Ge Proje Destekleri
 2. Çevre Proje Destekleri
 3. Stratejik Odak Konuları Projeleri

TESKOMB (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkezi Birliği)

Ülkemizde faaliyet gösteren 507 sayılı yasa ile kurulmuş Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına üye küçük ve orta boy işletme sahiplerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kooperatif birliklerinin üst örgütü olan Merkez Birliği, 10.08.1970 tarihinde 14 kurucu Bölge Birliği’ nin öncülüğünde kurulmuş ve bu kuruluşu 26.08.1970 gün 21745 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilerek Tüzel kişiliğini kazanmıştır.

 1. İşletme Kredisi
 2. Aylık Eşit Taksitli İşletme Kredisi
 3. Tesis Kredisi
 4. İstihdamı Destekleme Kredisi
 5. Kooperatif İhracat-Tesis Kredisi
 6. İskonto Kredisi
 7. Şoför Taşıt Edindirme Kredisi
 8. Şoför Esnafına Taşıt Onarım Kredisi
 9. Servis Aracı Kamyonet Yenileme Kredisi

T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 1. Tarımsal Destekler
 2. Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Desteği
 3. Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği
 4. Sertifkalı Tohum, Fidan Kullanım ve Sertifkalı Tohum Üretim Destekleri
 5. Tarımsal Danışmanlık Sistemi Katılım, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Kayıt, Araştırma Geliştirme Projeleri ve Patates Siğili Hastalığı Alternatif Destekleri
 6. Türkiye Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme Modeli Fark Ödemesi Destekleri
 7. Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği
 8. Hayvancılık Desteklemeleri

T.C Ekonomi Bakanlığı Destekleri

2011 yılında Bakanlıklar bünyesinde gerçekleştirilen yeniden yapılanma sonucu Dış Ticaret Bakanlığı lağvedilmiş yerine Ekonomi Bakanlığı kurulmuştur. Kobilere adeta can damarı olan Ekonomi Bakanlığının destekleri nitelik ve nicelik olarak günden güne artmakta ve talep görmektedir.

 1. İhracat Destekleri
 2. Yatırım Destekleri
 3. Hizmetler Sektörü Destekleri

T.C Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) Programın Amacı: Sanayicilerimizin Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, “İnovasyon ve Ar-Ge’ nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye” vizyonuna önemli bir katkı sağlamaktır.

Teknogirişim Sermayesi Desteği: 5746 Sayılı Kanunun destek mekanizmalarından birisi olan “Teknogirişim Sermayesi Desteği”, Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için düzenlenmiştir.

Sodes T.C Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı: 2008 yılında uygulanmaya başlanan Sosyal Destek Programı (SODES), dezavantajlı bölgelerimizin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır.

Diğer Kurumlar

Türk Eximbank: İhracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta uzun vadeli nakdi ve gayrı nakdi kredi programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası: TSKB, özel sektör sanayi şirketlerinin yatırım projelerine sağladığı uzun vadeli krediler, müşteriye özel danışmanlık ve aracılık hizmetleriyle Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine kesintisiz destek olmaktadır. 1950’den bu yana Türkiye bankacılık sektöründe çok sayıda öncü ve örnek çalışmaya imza atan TSKB, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için hız kesmeden çalışmaya devam etmektedir. Ana hissedarı Türkiye İş Bankası olan TSKB, halka açık bir şirket olarak BIST Ulusal Pazarında TSKB kodu ile işlem görmektedir. TSKB, Türk özel sektörünün yatırımları için değer, deneyim ve bilgi içeren zengin bir ürün ve hizmet gamı sunmaktadır

Mikro Kredi (TGMP): Mikro kredi, dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmasına imkan sağlayan, teminat ve kefalet gerektirmeden verilen küçük bir sermayedir. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) kar amacı gütmeyen bir iktisadi kuruluştur. Türkiye’deki yoksulluğu azaltmak için dar gelirli kadınlara hibe yerine küçük miktarda krediler vermektedir. Bu “mikro kredi” sistemi, dar gelirli kadınlara iş sağlayarak onların devamlı bir şekilde aile bütçesine katkı sağlamalarını hedeflemektedir.

KGF Kredi Garanti Fonu

Amaç: KGF’ nin amacı, teminat yetersizliği olan KOBİ’ lerin finansmana erişimini kolaylaştırmaktır. KGF, kredi kuruluşlarının teminat olarak talep ettikleri varlıklara sahip olmayan KOBİ’lerimize kefil olmak suretiyle teminat yetersizliğini finansmana erişimin önünde bir engel olmaktan çıkarmayı amaçlamakla birlikte;

 • Kredi piyasasının etkin çalışmasını,
 • KOBİ’lerin toplam krediler içindeki payının yükseltilmesini,
 • KOBİ’lerin uzun vadeli yatırım kredileri kullanabilmesini,
 • KOBİ’lerin rekabet gücünün arttırılmasını,
 • Girişimciliğin desteklenmesini,
 • KOBİ’lerin kayıt dışı piyasalar yerine bankalardan borçlanmasını,
 • Gelir dağılımının iyileştirilmesini ve istihdam artışını da hedeflemiş olmaktadır ki, bu hedefler aynı zamanda büyüme ve kalkınma yolundaki ülkemizin de öncelikleri arasındadır.

KOSGEB Destekleri

KOSGEB, ilk planda Ülkemizde Hibe, Teşvik, Destek dediğimizde ilk aklımıza gelen kurumdur.

KOSGEB Kimdir?

Uzun adıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan KOSGEB Hibe ve Teşviklerin uygulanması noktasında itici güç ve lokomotif görevini üstlenmektedir.

KOSGEB’ den destek kullanmanız için her hangi bir yere para ödemenize gerek yoktur. Kurumun internet sitesinden, çağrı merkezinden ve ilgili başvuru birimlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kalkınma Ajansları Destekleri

Kalkınma ajansları, bölgesel kalkınma ve sosyal gelişme alanında yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda kurulmuş ve faaliyet göstermeye başlamıştır. Temel amacı bölgesel ekonomik dezavantajları en aza indirmek ve ulusal gelişmeyi sağlamaktır. Bu amaçla KOBİ’ lere yılın belli dönemlerinde “proje teklif çağrısı“ yöntemiyle hibeler vererek, projelerini hayata geçirmelerini sağlamaktadırlar.

İşkur Destekleri

Özellikle 2003 yılında topyekün kalkınma hedefiyle kabuk değiştiren İşkur bugün işletmelerin en önemli istihdam kaynağı olmakta ve sürekli eğitim faaliyetleriyle çalışanların eksiklerini gidermektedir.

Desteklerden bazıları

 • Mesleki Eğitim
 • İşsizlik Maaşı
 • İşbaşı eğitim programları
 • Genç ve kadın istihdamı teşviki

 

kurumsal-checkup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Checkup Nedir?

İşletmelerin, mevcut yönetim ve üretim sistemlerinin sonuçlarını rakamsal veriler ile değerlendirilmesidir. Amaç işletmeyi daha verimli ve karlı bir duruma getirmek, sürdürebilen büyümeyi artırmak için hedeflerin doğru tespit edilmesini sağlamaktır.

Nasıl Yapılır?

İşletmenin, hedeflerine ulaşabilmesi için sahip olduğu değerlerin, ideal değerler ile karşılaştırılarak sistematik bir yöntem ile sorgulanması ve analiz edilmesidir.

 Beyaz ve mavi yakalı tüm insan kaynağı ile yüz-yüze mülakatlar yapılır

Gözlemleme, anket ve farklı bilimsel analiz yöntemleri kullanılarak bilgiler objektif olarak toplanır

Checkup genel olarak 7 ana grupta yapılır, ancak işletme özel bir duruma sahip ise artırılır veya eksiltilir.

No Analiz Grupları Ağırlık Puanı
1 Yönetimin Analizi
2 Altyapı Analizi (Bina, Makine, Ekipman vb.)
3 İnsan Kaynakları Yönetimi Analizi
4 Üretim & Hizmet Yönetimi Analizi
5 Müşteri İlişkileri Yönetimi Analizi (Pazarlama ve Satış)
6 Satın Alma Analizi
7 Muhasebe & Finans Yönetimi Analizi
Toplam Puan 100

Analizler sonucunda elde edilen veriler ile işletmenin bulunduğu seviye tespit edilir (Uluslararası Akredite Kuruluşlarının belirlediği işletme seviyelerine uygun)

Ancak, bizim tespit ettiğimiz seviye (rakamsal) ile İşletme Ortaklarının ve/veya İşletme Yöneticisinin kendi işletmesi için tespit ettiği sonuç karşılaştırılır, bu da ayrı bir değerlendirmedir.

İşletmenin Olgunluk Seviyesi

No Durum Seviye Adı Puan Aralığı Açıklama
1 Kötü Vahim 1 – 20 İşletme hayati tehlike taşımaktadır. Acil eylem planı gerekir.
2 Zayıf Karmaşa 20 – 40 İşletme kritik durumdadır. Yönetim gayreti gerekir.
3 Orta Silkinme 40 – 60 İşletmenin tüm gruplarında iyileştirmeler gerekir.
4 İyi Düzelme 60 – 80 İşletmenin zayıf noktalarını düzeltmesi gerekir.
5 Çok İyi İdeal 80 – 100 İşletme sürdürülebilir büyüme yapabilir. Öğrenen Kurum yapısına geçebilir.

Öğrenen Kurum

Öğrenen Organizasyonlar
Öğrenen bir organizasyon; hedefledikleri ortak geleceğe ulaşmak için, hem birlikte, hem de birey olarak kendilerini sürekli geliştiren bir insan grubudur.

Öğrenen Organizasyon Uygulama Takımları
Öğrenen organizasyonların beş disiplinini yaşama geçirerek, organizasyonel öğrenme yetersizliklerinin üstesinden gelmenize, somut sonuçlar almanıza ve bu sonuçların sürekliliğini sağlamanıza yardımcı olan bir programdır.

Öğrenen Organizasyon Uygulama Takımları Projesinin Katkıları
– Ölçülebilir, somut iş sonuçları elde etmek
– Öğrenen bir kültür oluşturmak
– Geleceğin yöneticilerini yetiştirmek

Kurum Kültürü
– Takım Çalışması Bilincinin Güçlenmesi
– Sosyal İlişki Ağlarının Gelişmesi
– Birimler, Fonksiyonlar, Firmalar Arası Diyaloğun ve İşbirliğinin Artması
– Kolektif Zekanın Gelişmesi
– Aidiyet Duygusunun Güçlenmesi
– Sürekli Öğrenme Ortamının Oluşması
– Sonuç Odaklı Çalışma Alışkanlığının Gelişmesi
– Verilerle Konuşulması
– Yöneticilerin Koçluk Becerilerinin Gelişmesi
– Bireysel Gelişim
– Öğrenen organizasyonların beş disiplininin günlük yaşama ve operasyonlara geçirildiği bir çalışma ortamının
oluşturlması

Sonuç
Konuların seçimine bağlı olarak pek çok proje kendisine yaptığı para ve zaman yatırımını ilk 6 ayda fazlasıyla karşılamaktadır.

 

 

Mesleki DanismanlikMesleki Danışmanlık

Temizlik ve Hijyen konularında “Yenilikçi” ve “Farklı” bir kurum olmak için, Usta ve Yetkin bir ekibe sahip olmak kaçınılmaz bir gerçektir.

Ekibinizdeki her bir birey hem teknik, hem de davranış biçimleri konusunda yeterli olabilir, ancak ekip çalışması, hedefler ve öncelikler konusunda uyumsuzluk yaşayabilir.

Kurumlar, yaşayan organizmalardır ve dinamikleri değişkendir, dönemsel check up ile sağlıklı hale getirilebilinir.

– Vizyonunuz tam olarak ulaşmak istediğiniz yeri ifade ediyor mu?

– Ekibinizin verimli bir takıma dönüşmesini mi hedefliyorsunuz?

– Sahip olduğunuz içsel kaynakları verimli mi kullanmak istiyorsunuz?

– Farklı fikirlere ve yenilikçi düşüncelere mi ihtiyacınız var?

ve daha onlarca soru içerisinde, ekibiniz nasıl, ne zaman, nereden başlanılması konusunda kararsız ise bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız…

Güvenilir ve sonuç odaklı bir yolculuk için hazır mısınız? Lütfen arayın