DEĞERLERİMİZ

Karaşehirli, İş Stratejilerini, İş Ahlakını, Kurum Kimliğini, Karlılık gibi konuları “Ortak Kurum Kültürü” olarak değerlendirmiş ve değişmez Temel Değerleri oluşturmuştur. Bu Temel Değerler, günün koşullarına göre iyi yönde geliştirilmekte ve yönetilmektedir. Ortak Kurum Kültürüne, tüm çalışanlar sahip çıkmaktadır.

Ortak Kurum Kültürü, yaşanmış kişisel tecrübelerden ve kurum geçmişinden faydalanılarak Evrensel Temel Değerlerin ışığı altında oluşturulmuştur.

Ortak Kurum Kültürü Olarak Benimsediğimiz Temel Değerler

Gelenek ve Göreneklerine Saygılı, Milli ve Manevi Değerlere Bağlıdır. İlişkilerinde önce “İnsan” sonra “Hizmet” ilkesini benimser. Tedarikçi, Müşteri ve Tüketici Haklarına Saygılıdır. Haksız Rekabet ve Haksız Kazanç Sağlayacak Faaliyetlerden Kaçınır. Yasalara Uyar, Vergisini Öder, Haklarını ve Sorumluluklarını Titizlikle Takip Eder ve Yerine Getirir. Çalışanların Mesleki Eğitimine ve Kişisel Gelişimine Önem Verir, Haklarını Korur. İşinde ve Ticaretinde Siyasi Görüş, İnanç, Irk ve Cinsiyet Ayırımı Yapmaz. Doğayı ve Çevreyi Korur ve Geliştirir.

Vizyonumuz

VİZYONUMUZ

Toplam Kalite Yönetimi çerçevesinde oluşturduğumuz Kalite Politikamız. EFQM Mükemmellik Modeli ışığında oluşturduğumuz stratejilerimiz ile Danışmanlık ve Eğitim faaliyetlerinde yenilikçi ve saygın kurum Olmak.
Yurt İçi ve dışı Danışmanlık ve Eğitim taleplerinde Öncelikli Olmak.
Ortaklarımız, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile “Öğrenen Organizasyonlar” Kurmak; Güvenilir, verimli, karlı ve konuca odaklı bir yapı oluşturmak bunun sürekliliğini sağlamaktır.

Misyonumuz

MİSYONUMUZ

Karaşehirli, vizyon ve Ortak Kurum Kültürü 0larak benimsediği temel değerler çerçevesinde; iş ortakları ile birlikte yenilikçi, güvenilir ve geliştiren ortamlar oluşturan bir kurum olmayı misyon olarak üstlenmiştir.