Temizlik (Görünen) mi, Hijyen (Görünmeyen) mi? Önemli!

Hastaneler, Oteller, Restoranlar, Okullar, Kreşler, İş Merkezleri ve farklı toplu yaşam alanları; mimari yapıdan, teknik donanıma kadar sürekli yenilenmekte, yüksek teknoloji tercih edilmekte, fiziksel olarak daha geniş alanları kapsamakta, yoğun insan kitlelerini barındırmaktadır.

Buna bağlı “Temizlik ve Hijyen” beklentisi yüksek standartlara ulaşmış, toplu yaşam alanlarının olmaz ise olmazı haline gelmiştir. Ancak, geleneksel Temizlik ve Hijyen uygulamaları, bu yüksek hijyen beklentilerine uygun çözümler üretmekte yetersiz kalmaktadır.

“Temizlik gözle belki kontrol edilebilir, HİJYEN Asla!”

Ülkemizde, uygulamadaki zorlukların en büyük nedeni eğitimli ve nitelikli iş gücünün yetersizliğidir. Bir diğer sebep de, temizlikte geleneksel yöntemlerin uygulanmasıdır. Mekanların patojen mikroorganizmalardan arındırılması hijyen açısından şarttır. Kontaminasyon yolu ile bir yerden bir yere taşınan mikroorganizmalar enfeksiyonlara yol açar ve insan sağlığı açısından büyük tehlikeler oluşturur.

“Bazen temizlerken, kontamine ederek kirletebiliriz”

Her insan, sağlıklı temiz bir ortamda yaşamak, güvenli besin tüketmek ister. Bireyin ve toplumun sağlıkla ilgili konularda dikkatli ve duyarlı olması, sağlığa zararlı olacak etkenleri ortadan kaldırmaya özen göstermesi ile mümkündür. Özellikle hijyen ile yakından ilgili olan; sağlık, turizm, yiyecek – içecek gibi hizmet sektörlerinde görev alan kişilerin bu özeni daha fazla hissetmeleri ve göstermeleri gerekir. 

Temizlik ve Hijyen Elemanları, kendi ve hizmet sundukları kişilerin sağlığından birinci derecede sorumludur. Sanitasyon ve hijyen kurallarına uygun verilen hizmet, kaliteyi arttıracağı gibi hizmet alan kişilerin çeşitli hastalık etkenlerinden korunmasını da sağlayacaktır.

Aksi takdirde, yanlış temizlik alışkanlıkları ve uygulamaları sonucunda patojen mikroorganizmalardan, temizlik kimyasallarından veya istenmeyen fiziksel maddelerden arındırılmayan ortamlar, yiyecekler hatta hava kalitesinde ki olumsuz şartlar kişilerin hastalanmasına, zehirlenmesine hatta ölümlerine neden olur.