Karaşehirli Hijyen Enstitüsü, 30 yıl önce Temizlik ve Hijyen gereksinimi üst seviyelerde olan, kurum ve kuruluşların nitelikli ve kaliteli insan kaynağının yetiştirilmesi amacı ile danışmanlık ve eğitim hizmetleri sektöründe yerini aldı.

Sanayi, Turizm, Bankacılık ve Uluslararası Ticaret yapan şirketlerin ülkemizde gelişim göstermesi ile de Yönetim Danışmanlığı, Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimleri konularında farklı ihtiyaçlar oluştu. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda konularında duayen bir ekip kurarak gelen talepleri samimiyet, güven, gizlilik ilkeleri çerçevesinde başarı ile arz ettik ve etmeye de devam ediyoruz.

“Temizlik ve Hijyen Konularında ki Uzmanlığımız; Yılların verdiği Tecrübe ve Bilgi Birikiminden, 
Eğitim ve Öğretim Sanatındaki Başarılarımız da; Pedagojik Formasyonumuz dan kaynaklanır.” 

Mesleki (Departman Eğitimleri) ve Kişisel Gelişim Eğitimleri, ayrı ve özel kategorilerde değerlendirilse de, eğitimlerimiz de aynı potada harmanlanır. Amaç, olgun ve yetkin Kaliteli İnsan Kaynağı yetiştirmektir.

Üretim ve Hizmet Sektörünün, ortak çıkar ve hedefleri doğrultusunda sektöre pozitif güç veren, haksız rekabeti önleyen, kaliteyi vazgeçilmez kılan, teknik yeterlilikleri öngören standartların oluşturulması çalışmalarında fiilen katkıda bulunur. Sivil Toplum Örgütleri, Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Üniversiteler ile aynı masa etrafında görev alır.

Kurumlarım talepleri doğrultusunda ihtiyaç duydukları basılı ve görsel eğitim materyalleri hazırlar. Meslek kitapları yazar. Bilgi ve tecrübesini geniş kitlelerin kullanımına arz eder.

Teklifimiz

Kurumunuzla, kısa süreli bir birliktelik değil “öğretilen bilginin, davranış değişikliğine dönüştüğünü” gözlemleyene kadar uzun süreli bir paylaşımı öncelikli olarak hedefleyelim.

Kurumsal hedefleriniz ve stratejilerinize verimli ulaşabilmeniz için, bilgi ve tecrübelerimizi bir danışman olarak değil, ekibinizin bir parçası olarak paylaşalım ve “ortak akıl” oluşturalım.

Personelinizin bilgi ve tecrübe birikimlerine uyumlu, hedeflediğiniz sonuca uygun, eğitim plan ve programlarını birlikte oluşturalım. Personelinizin seviye tespit sınavlarını yapalım, kurumunuzun faal olduğu bir projede tarafsız bir kurum olarak, denetim ve gözetim yapalım, olumlu/olumsuz tüm sonuçları rapor edelim.

Eğitime ayıramadığınız kaliteli zaman ve süre problemlerini, çalışma saatlerinize ve çalışma koşullarınıza uyumlu hale getirelim.

Eğitime ayırmanız gereken bütçenin hesaplanmasında, ölçütler önerelim. Eğitimin sağlayacağı faydadan elde edilecek geri kazanımları birlikte analiz edelim.

Kurumunuz ile  Karaşehirli Hijyen Enstitüsünün birlikteliğinden doğan sinerji ve heyecanı, “Ortak Kurum Kültürü” ve “Öğrenen Organizasyonlar” modelleri ışığında yaşatalım.

Saygı ve sevgilerimizle…