Eğitim ve Danışmanlık alan işletmelerin çoğu yıllık bir bütçeye sahiptir.  Bütçe oluşturabilmeniz için aşağıda ki kriterler verilmiştir. Nihai bütçe, talepleriniz ve hedefleriniz doğrultusunda netleşir ve yazılı olarak iletilir.

Eğitim Ücretleri

  1. Açık Eğitimler (Bireysel Katılım); Tarafımızca planlanan, eğitim takvimimizde yayınlanan, karma katılımlara açık, eğitim programlarını ifade eder. Katılımcı sayısı 18 kişi ile sınırlıdır, katılımcı sayısı 12 kişinin altına düşerse eğitim ertelenir.
Temizlik ve Hijyen Eğitimleri  350,00 TL/Kişi (1 gün)
Mesleki (Pazarlama v.b.) Eğitimler450,00 TL/Kişi (1 gün)
Kişisel Gelişim Eğitimleri       400,00 TL/Kişi (1 gün)
Kalite Eğitimleri  300,00 TL/Kişi (1 gün)

2. Kurum Eğitimleri (Kuruma Özel); Kurumların talepleri doğrultusunda planlanan ve sadece kurumların kendi personeline yönelik eğitim programlarını ifade eder. Katılımcı sayısı ve konular kurum ile birlikte kararlaştırılır.    

Temizlik ve Hijyen Eğitimleri  4.500,00 TL/Gün
Departman (Satış v.b.) Eğitimleri 5.000,00 TL/Gün
Kişisel Gelişim Eğitimleri   5.500,00 TL/Gün
Kalite Eğitimleri      3.500,00 TL/Gün

Danışmanlık Ücretleri

Temizlik ve Hijyen Danışmanlığı    12.000, 00 TL/Ay (Yıllık Sözleşme)
Yönetim Danışmanlığı  18.000,00 TL/Ay (Yıllık Sözleşme)
Kurumsal Mimari (BT&IT) Danışmanlığı  20.000,00 TL/Ay (Yıllık Sözleşme)       
25.000,00 TL e-ticaret web sitesi tasarım (Ortalama Bedel)
7.500,00 TL İmaj web sitesi tasarım (Ortalama Bedel)
Paket Yazılımlar veya Ara Yüz Yazılımları Projeye bağlı ücretlendirilir
Yatırım ve Teşvik Danışmanlığı  30.000,00 TL/Yıl + %6 Komisyon (Teşvik Üzerinden – Sözleşmeli)
Kalite Sistemleri Danışmanlığı       5.000, 00 TL/Ay (Yıllık Sözleşme)
Hukuki Danışmanlık    7.500,00 TL/Ay (Dava ve takip giderleri hariç – Sözleşmeli)
Öğrenen Organizasyonlar Yönetimi     35.000,00 TL/Ay (Kurumsal Yapılanma) (Sözleşmeli)
Ortak Kurum Kültürü Yönetimi   35.000,00 TL/Ay (Kurumsal Yapılanma) (Sözleşmeli)
Güvene Dayalı Liderlik  35.000.00 TL/Ay (Kurumsal Yönetim) (Sözleşmeli)

Fizibilite, Rapor ve Kurumsal Kimlik Hazırlama Ücretleri

Fizibilite Dosyası Hazırlama               50.000,00 TL (Ortalama Bedel)
Finans ve Muhasebe Raporlama   25.000,00 TL (Ortalama Bedel)
Pazar Analizi Raporlama            40.000,00 TL (Ortalama Bedel)
Kurumsal Kimlik Oluşturma     30.000,00 TL (Ortalama Bedel)

“Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, CEHALETİN bedelini hesaplamalısınız” Sokrates

“Bir Şirketin üretebileceği kalite, çalışanlarının kalitesi ile sınırlıdır” ve “Bir zincirin gücü, en zayıf halkası kadardır”

HATIRLATMA!   Çalışan sayısı 250 kişiden az, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 125.000.000,00 TL’ yi aşmayan, Kobi Tanımına giren kurumlarda Danışmanlık ve Eğitim Bütçesi oluşturabilmesi için öngördüğümüz ücret seviyeleridir.

 Nihai Ücret; Kurumların talepleri, hedefleri, hacimleri, işbirliği süreçleri, coğrafi lokasyonları dikkate alınarak belirlenir. Taraflar arasında mutabık kalınan hükümler çerçevesinde sözleşme altına alınır.

  • Her bir faaliyet, Hizmetin Tam Tanımı ve Gizlilik Sözleşmesi ile güvence altına alınır.
  • Ücretlere KDV dâhil değildir.
  • Sözleşmede kararlaştırılan ücret, sözleşmenin akdedildiği tarihte banka kanalı ile peşinen ödenir.