Eğitim ve Danışmanlık alan işletmelerin çoğu yıllık bir bütçeye sahiptir.  Bütçe oluşturabilmeniz için aşağıda ki kriterler verilmiştir. Nihai bütçe, talepleriniz ve hedefleriniz doğrultusunda netleşir ve yazılı olarak iletilir.

Eğitim Ücretleri

  1. Açık Eğitimler (Bireysel Katılım); Tarafımızca planlanan, eğitim takvimimizde yayınlanan, karma katılımlara açık, eğitim programlarını ifade eder. Katılımcı sayısı 18 kişi ile sınırlıdır, katılımcı sayısı 12 kişinin altına düşerse eğitim ertelenir.
Temizlik ve Hijyen Eğitimleri  500,00 TL/Kişi (1 gün)
Mesleki (Pazarlama v.b.) Eğitimler600,00 TL/Kişi (1 gün)
Kişisel Gelişim Eğitimleri       550,00 TL/Kişi (1 gün)
Kalite Eğitimleri  400,00 TL/Kişi (1 gün)

2. Kurum Eğitimleri (Kuruma Özel); Kurumların talepleri doğrultusunda planlanan ve sadece kurumların kendi personeline yönelik eğitim programlarını ifade eder. Katılımcı sayısı ve konular kurum ile birlikte kararlaştırılır.    

Temizlik ve Hijyen Eğitimleri  12.500,00 TL/Gün
Departman (Satış v.b.) Eğitimleri 14.000,00 TL/Gün
Kişisel Gelişim Eğitimleri   13.500,00 TL/Gün
Kalite Eğitimleri      7.500,00 TL/Gün

Danışmanlık Ücretleri

Temizlik ve Hijyen Danışmanlığı    24.000, 00 TL/Ay (Yıllık Sözleşme)
Yönetim Danışmanlığı  36.000,00 TL/Ay (Yıllık Sözleşme)
Kurumsal Mimari (BT&IT) Danışmanlığı  40.000,00 TL/Ay (Yıllık Sözleşme)       
50.000,00 TL e-ticaret web sitesi tasarım (Ortalama Bedel)
15.000,00 TL İmaj web sitesi tasarım (Ortalama Bedel)
Paket Yazılımlar veya Ara Yüz Yazılımları Projeye bağlı ücretlendirilir
Yatırım ve Teşvik Danışmanlığı  40.000,00 TL/Yıl + %6 Komisyon (Teşvik Üzerinden – Sözleşmeli)
Kalite Sistemleri Danışmanlığı        8.000, 00 TL/Ay (Yıllık Sözleşme)
Hukuki Danışmanlık    15.000,00 TL/Ay (Dava ve takip giderleri hariç – Sözleşmeli)
Öğrenen Organizasyonlar Yönetimi     60.000,00 TL/Ay (Kurumsal Yapılanma) (Sözleşmeli)
Ortak Kurum Kültürü Yönetimi   60.000,00 TL/Ay (Kurumsal Yapılanma) (Sözleşmeli)
Güvene Dayalı Liderlik  70.000.00 TL/Ay (Kurumsal Yönetim) (Sözleşmeli)

Fizibilite, Rapor ve Kurumsal Kimlik Hazırlama Ücretleri

Fizibilite Dosyası Hazırlama               100.000,00 TL (Ortalama Bedel)
Finans ve Muhasebe Raporlama    50.000,00 TL (Ortalama Bedel)
Pazar Analizi Raporlama             50.000,00 TL (Ortalama Bedel)
Kurumsal Kimlik Oluşturma    60.000,00 TL (Ortalama Bedel)

“Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, CEHALETİN bedelini hesaplamalısınız” Sokrates

“Bir Şirketin üretebileceği kalite, çalışanlarının kalitesi ile sınırlıdır” ve “Bir zincirin gücü, en zayıf halkası kadardır”

HATIRLATMA!   Çalışan sayısı 250 kişiden az, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 125.000.000,00 TL’ yi aşmayan, Kobi Tanımına giren kurumlarda Danışmanlık ve Eğitim Bütçesi oluşturabilmesi için öngördüğümüz ücret seviyeleridir.

 Nihai Ücret; Kurumların talepleri, hedefleri, hacimleri, işbirliği süreçleri, coğrafi lokasyonları dikkate alınarak belirlenir. Taraflar arasında mutabık kalınan hükümler çerçevesinde sözleşme altına alınır.

  • Her bir faaliyet, Hizmetin Tam Tanımı ve Gizlilik Sözleşmesi ile güvence altına alınır.
  • Ücretlere KDV dâhil değildir.
  • Sözleşmede kararlaştırılan ücret, sözleşmenin akdedildiği tarihte banka kanalı ile peşinen ödenir.