Bir kurumun üretebileceği ürün/hizmet kalitesi, insan kaynağının mesleki bilgi ve kişisel gelişim seviyesi ile doğru orantılıdır.

“Bir zincirin gücü en  zayıf halkası kadardır”

Nitelikli İnsan Kaynağı demek; sadece mesleki eğitimi yeterli olan kişi demek değildir. Hem çalışma ekibi, hem de kurum hedeflerine uygun hareket edebilecek düzeyde yetkin davranış biçimlerine sahip insan demektir.

Kişisel Gelişim eğitimleri, oldukça önemli ve motive edicidir. Kaliteli ve doğru iletişimin ekip çalışmalarında davranış biçimlerini olumlu yönde geliştirdiği bir gerçektir. 

Mesleki Eğitimler kadar, Kişisel Gelişim Eğitimleri de oldukça önemli ve motive edicidir. Kaliteli, doğru ve güvenilir iletişimin ekip çalışmalarında davranış biçimlerini olumlu yönde geliştirdiği bir gerçektir.

Eğitim Uygulamalarımız

Departmanlara ve Bireylere Uygulanan Eğitimler;Egitim Toplantisi

1. Mesleki Eğitimler
2. Kişisel Gelişim Eğitimleri
3. Eğiticilerin Eğitimi
4. Kalite Eğitimleri

Kurum Çalışanlarının Tümünün Katılımı ile Uygulanan Eğitimler

1. Ortak Kurum Kültürü (Danışmanlık ve Eğitim)
2. Öğrenen Organizasyonlar (Danışmanlık ve Eğitim)
3. Güvene Dayalı İşbirliği (Danışmanlık ve Eğitim)

Eğitimde, Öncelikleri Koşullar (mı) Belirler (!?)

İş hayatının, yoğun ve kimi zaman kontrol edilemez rekabet baskısı altında olan işletmeler birinci önceliklerini daima finansal kaygılara odaklamaktadırlar ve bu “anlaşılabilir” bir durumdur.

Gerçekleşme ihtimali düşük, ancak yaşamsal önem taşıyan pek çok konu, tehditler ortaya çıkana kadar göz ardı edilir ve bu da “anlaşılabilir” bir durumdur. Asıl önemli olan kurumun bu riski göze alabiliyor olmasıdır.

Stok maliyetleri – yok satmanın maliyeti gibi konular her işletmenin ciddi olarak başını ağrıtır. Enterprise Resource Management (ERP, İşletme Kaynakları Yönetimi) gibi teknolojik çözümlere yöneliş ve bu konuda yapılan pahalı yatırımlar da hep bu yüzdendir. Öncelikler arasında, alt sıralarda yer alan “kalite yönetimi”, “müşteri ilişkileri”, “kaliteli insan kaynağı” gibi kavramlar farkına varıldığında geç kalınmış bir durumdur.

Bu yatırımlar, çoğu zaman işletmelerin beklentilerine cevap vermez. Sorun yatırım yapılan ERP yazılımı değildir. Sorun o yazılımın kurum kültürü içindeki algılanış biçimindedir.

Yine, pek çok işletmede Business Process Re-Engineering (BPR, Değişim Mühendisliği) denilen “Yeniden Yapılanma” projeleri başlatılır, çalışma grupları oluşturulur, danışmanlardan destek alınır ve birkaç yıl sonra “Yine Yeniden Yapılanma” projesi içinde buluverir o işletme kendini. Kulağa çok hoş gelmese de bütün bunların sebebi, kurum kültürünün konuyu algılayış biçimidir. Yani, çoğu zaman önemsenmez, yoğun iş temposunun arasında külfet gelir, harcanan zaman, ayrılan bütçe gönülsüzdür ve özeleştiri yolları kapalıdır.

Karaşehirli, iş hayatının gerçek koşullarını ve bu koşulların ortaya çıkardığı reel durumun farkındadır. Eğitmenlerini bu koşulları dikkate alan yöntemler üzerinde yapılandırmıştır. Amaç, “Farkına varmayı sağlamaktır”.

Detaylı bilgi almak veya talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
0505 225 65 80        omer@karasehirli.com