Kişisel gelişim, yaşam boyu karşılaştığı sorunları aşabilmek veya daha iyi bir yaşam sürdürebilmek için kişinin,  farkında olarak kendi davranışlarını değiştirme ve becerilerini geliştirme etkinliği biçiminde tanımlayabiliriz. Davranış değiştirme ve becerilerin geliştirilmesi konuları, psikoloji biliminin temel çalışma konularındandır.

Genel bir değerlendirme yapacak olursak davranış bilimlerinden, kişisel gelişim alanına çok yüksek nitelikli katkılar yapıldığını söyleyebiliriz. Kişisel gelişim eğitimleri için bilimsel dayanağı olan çalışmaların tercih edilmesini öneririz.

Günümüzde insan olgusu, değişen ve dönüşen bir dünyada yaşamaktadır. Günlük yaşamından, iş yaşamına kadar her şeyin değiştiğini ve dijitalleştiğini gözlemlemektedir. Bu değişim ve dönüşüme ayak uydurabilmek için her gün daha fazla çaba sarf etmekte ve anlamlandırmaya çalışmaktadır.

İnsanı, eleştirel düşünceye sahip, toplumda iz bırakan, içinde bulunduğu ortamı pozitif yönde değiştiren cesaretli, kaliteli insan kaynağı haline dönüştürüyoruz.  Sizi ve ekibinizi, birlikte yol almaya davet ediyoruz.

Dördüncü Dalga

Tarım toplumu ile başlayan toplu yaşam süreci, sanayi toplumuna, oradan bilgi toplumuna ve son olarak da kültürlenme toplumuna gelmiştir.      

    

       Tarım Toplumu        Sanayi Toplumu       Bilgi Toplumu         Kültür Toplumu

Her dönemi algılayabilmemiz ve anlamlandırabilmemiz için, o dönemin değerlerini, sosyo-ekonomik yapısını, üretime yaklaşımını, kaliteyi algılayışını, yaşam biçimlerini, birey veya ait olma kavramlarına bakış açılarını, dini, siyasi ve etik yaklaşımlarını çok iyi analiz etmemiz gerekir. Toplum içinde çıkan tüm çatışmaların nedeni her bir geçiş döneminin sancılı olmasından ve algılamada ki farklılıklardan kaynaklanır.

Ait olmaktan, birey olmaya geçiş süreci toplumdan topluma farklı algılanmıştır. Eğitim ve bilime değer veren toplumlar bu süreci çok daha çabuk geçmiş ve insanı yeniden keşfetmiş “ÖNCE İNSAN” olgusunu geliştirmiştir.

Karaşehirli, kişisel gelişim eğitimlerinde “ÖNCE İNSAN” algısını işlemektedir.

Detaylı bilgi almak veya talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
0505 225 65 80       omer@karasehirli.com