management-consulting

Bir kurumun, kaliteli, verimli, zamanında üretim yapabilme kabiliyetini geliştirebilmesi ana iştigal konusuna harcadığı beyin enerjisinin yoğunluğuna bağlıdır. Bu gelişim için gerekli olan danışmanlık ve eğitim bütçesi ile de doğru orantılıdır.

Bazen enerji de, bütçe de harcanır, ancak sonuç başarılı olamaz. Kurum içerisinde iş körlüğü oluşabilir. Farklı bir göz, farklı bir yaklaşım veya farklı bir beyin tıkanan yolu görebilir ve açılması için gerekli kriterleri önerebilir. Eldeki, kaliteli insan gücünün enerjisi, amaca uygun olarak yönlendirilebilir.

– Yönetim Danışmanlığı (Stratejik)
– Kurumsal Mimari (IT ve BT Çözümler)
– Eğitim Danışmanlığı (Kişisel ve Mesleki Gelişim)
– Yatırım ve Teşvik Danışmanlığı (Tüm Konularda)

Belki Kral Çıplak !

Danışmanlık hizmetleri pek çok bakımdan sempatik değildir. İlk tespitlerde çoğu zaman iç karartıcı ve motivasyonu olumsuz etkileyen bir resim ortaya çıkabilir. Ancak, hiç bir kurum pembe tabloların çizilmesi için ne bütçe, nede zaman ayırmaz.

Çoğu zaman işletmelerde süreçlerin kavranması, farklı bir bakışın yakalanması amacıyla, bölümler arasında personel değişimleri yaşanır. Göreceli olarak doğru bir yaklaşımdır. Ancak, yönetim kadrolarında oluşan tepkisel kaygılar nedeni ile istenen sonuçların elde edilmesi oldukça zordur.  

Bu noktada işin sırrı büyük oranda tahammül ve gerçekleri kabullenme becerisinde yatmaktadır.

Değişmeyen Tek Şey Değişim

Kabul etmeliyiz ki, “Değişmeyen Tek Şey Değişim” söylemidir ve anonimdir. Değişim, gerçek anlamda sebep ve sonuç ilişkileri tartışıldığı oranda yarar sağlar. Hiç bir danışman, işletmenin gerçek anlamdaki hedefleri ve ihtiyaçlarını o işletmenin “stratejik” yönetimindeki yöneticilerinden daha iyi bilemez. Ancak, danışmanlık hizmeti olmasaydı, stratejik sektörlerin başında gelen otomotiv endüstrisinde, hala Henry Ford’un, zamanında devrim kabul edilen “üretim bandı” sisteminden çıkan araçlarını kullanıyor olurduk; yani daha pahalı ve daha kalitesiz.

Danışmanlar, Kanban, Kümülatif Üretim, Kısıtlı Kapasite Planlaması, Supply Chain Management (SCM, Tedarik Zinciri Yönetimi), Co-Design (Yardımcı Tasarım), ERP ( Enterprize Resource Planing – Kurumsal Kaynakların yeniden planlaması) gibi yeni iş modellerini oyunculara önermiş, gecikenler pazarda yok olma derecesinde küçülmüşlerdir.

Detaylı bilgi almak veya talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
0505 225 65 80       omer@karasehirli.com