A.Ömer Karaşehirli

A.Ömer Karaşehirli

24.05.1961 tarihinde Ankara’ da doğan KARAŞEHİRLİ, 1983 yılında Gazi Üniversitesi Üretim Mühendisliği Ana

Bilim Dalı Makine Eğitim Bölümünden mezun oldu.

KARAŞEHİRLİ, anahtar teslimi sanayi sitesi kurar. Üretim Alanlarının Fizibilitesi, Üretim Teknolojisinin Seçimi, İşletmenin Devreye Alınması, Hammadde Kaynaklarının Seçimi, Ön Üretimin Gerçekleştirilmesi ve Kalite Kontrol Sistemlerinin kurulması safhasını oluşturan, İş Süreçleri konusunda eğitim aldı, uyguladı ve bu konularda eğitimler verdi.

Pedagojik formasyona sahip olan KARAŞEHİRLİ, Algılama, Öğrenme, Düşünme ve Konuşma konularında DKD seminerlerinin üstadı ve İnsan Mühendisliği Kitabının yazarı Sn. Nüvit OSMAY’ dan özel ve uzun süreli bir eğitim aldı ve “İletişimde Kalite” konusuna yoğunlaştı.

Endüstri ve hizmet sektöründe Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, 22000/HACCP), Kuruluş İçi Kalite Denetimi, Toplam Kalite Yönetimi, “Kalite Yönetim Sisteminde İnsanın Önemi” konulu eğitim programları planladı, sundu. Son yıllarda EFQM Mükemmellik Modeli konusunda Danışmanlık ve Eğitim hizmetleri verdi.

Avrupa, İngiltere ve Amerika’ da temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları ile ilgili özel eğitimler aldı. Profesyonel Temizlik ve Hijyen Sistemleri ile Endüstriyel ve Kurumsal Pazarlama Teknikleri konusunda bilirkişi seviyesinde uzmanlaştı.

Pazarlama ve Satış Yönetimi, Davranış Biçimleri & Kişisel Gelişim konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verdi. Meslek Standartları Komisyonunda  “Temizlik Elemanı” görev tanımını yapan komisyonda görev aldı. 2003 Mayısında Türkiye’ nin ilk Hijyen Enstitüsünü kurdu. Cezaevlerinde; Adalet Bakanlığı, İŞKUR, TURHİZ, TÜLBEK, OTED işbirliği ile 1.200 kader mahkûmunu meslek edindirme kapsamında Temizlik Elemanı olarak eğitti ve tahliye olanları talepleri doğrultusunda muhtelif kurumlara yerleştirdi.

1979 – 83 yılları arasında Gençlik ve İzci Kamplarında Gençlik Lideri ve Yüzme Öğretmenliği, 1983 – 87 yılları arasında Teknik Lisede Mesleki ve Yabancı Dil Öğretmenliği yaptı, bu yıllar içinde askerlik görevini de ifa etti. 1987 – 1999 yıllarında Alman & Amerikan ortaklığı olan kimya şirketinde; satış elemanlığı, zemin ve genel temizlik uzmanlığı, mutfak hijyeni teknikerliği, endüstriyel temizlik makineleri ürün müdürlüğü, hastane hijyeni ürünleri bölüm yöneticiliği, kalite güvence müdürlüğü ve eğitim departmanı yöneticiliği konularında görev yaptı.

1999 – 2005 yıllarında marka değeri yüksek bir Alman Kimya şirketini Türkiye’ ye getirdi Kuruluş Ortağı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı,  2005 Aralık ayında, halen faal olan MSS Grup şirketini ve MSS Guruba ait Üretim Tesisini kurdu. 9 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

KARAŞEHİRLİ’ nin gazete ve dergilerdeki Bilimsel ve Teknik Makaleleri; “Yönetim Geliştirme”, “Profesyonel Temizlik/Hijyen Sistemleri” ve “Endüstriyel Temizlik Kimyasalları” kapsamındadır..

2012 yılında, başta hastaneler olmak üzere yüksek hijyen gereksinimi olan kurumlar için kolay uygulanabilir ve takip edilebilir  MOPSİL “Mop Sanitasyon Sistemini” planladı. Bu projede, Ulusal Sanayici arkadaşları ve uzman kadrosu ile “Ortak Akıl” oluşturdu ve projeyi geliştirdi, Yurtiçi ve Dışı pazara başarı ile arz etti. 

error: Content is protected !!